paperless-soloution

ما فرآیند های کاغذی شما را کاغذ زدایی می کنیم. کافی است اندکی به هزینه های مصرفی کاغذ و چاپ و کمی هم به محیط زیست خود فکر کنیم تا به ارزش روال های الکترونیکی پی ببریم. شرکت نوآوران ارتباطات امید از سال 1383 در زمینه راه اندازی سامانه های وب بنیان فعالیت می کند. هدف ما خلق ایده های هوشمندانه در جهت برآورده سازی نیازهای تجاری می باشد. سامانه های وب بنیان ما در حال حاضر آزمون الکترونیکی و گردآوری داده و نظرسنجی را شامل می شود و امیدواریم در آینده نیازهای دیگر شما در این زمینه را پوشش دهیم.

ما تکیه بر تیم قدرتمند توسعه نرم افزار با شناخت نیاز بازار به توسعه راهکار مبتنی بر وب پرداخته و آن را با اتکا بر تیم پشتیبانی به مشتریان عرضه می نماییم. اگر فکر می کنید راهکارهای ما راهگشای توسعه کسب و کار شما می باشد می توانید با تیم فروش شرکت تماس گرفته و نیاز خود را مطرح نمایید.