چرا آزمون تحت وب؟

وقت خداحافظی با آزمون های کاغذی فرا رسیده است
دیگر نیازی به صرف وقت برای رسیدن به جلسه امتحان ندارید، هر زمان که نیاز است کافی است آدرس الکترونیکی آزمون را کلیک نموده تا در جلسه امتحان حاضر شوید. هر کسی از هر کجای کره خاکی فقط یک کلید تا آزمون فاصله دارد.
دوره صرف وقت برای تصحیح آزمون به پایان رسیده است. در یک همان لحظه تحویل آزمون، پاسخنامه، کارنامه و گزارشات پیشرفته تحصیلی برای شما آماده است. زمان خود را برای آموزش صرف کنید، تصحیح برگه ها انجام شده است.
دیگر نیازی نیست آزمون را در یک سالن برگزار کنید. کافی است آزمون را با هر که می خواهید به اشتراک گذاشته تا جامعه آماری خود را به اندازه دنیا گسترش دهید. به اشتراک بگذارید و لذت ببرید، فقط با یک کلیک.

Vezarat-Amouzesh-va-Parvaresh-whiteOmran-Sara-whiteIran-Language-Institute-whiteSazman-Tblighat-Eslami-whiteimam-khomeini-hospital

کاربران موسسات فوق در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور

می توانند با استفاده از پنل ویژه مشتریان وارد سامانه شوند.

log-in

مایل به استفاده از امکانات سامانه می باشید؟

کافی است به رایگان در سامانه ثبت نام نمایید.

sign-up